Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

CIRCUIT DE COTXES DE RÀDIOCONTROL RC CAN MERCADER


Parc de Can Mercader, s/n
Web: http://canmercader.esforos.com/portal.php
Altres instal·lacions esportives
Documentació:
Proposta Normativa Circuit de Cotxes Ràdiocontrol Parc de Can Mercader