Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

SKATE PARK CORNELLÀ


C/ de Catalunya, s/n
Espais esportius a l'aire lliure