Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

PARC DE CAL·LISTÈNIA PASSAREL·LA DEL RIU


C/ de la Verge de Montserrat, s/n
E-mail: informacio@aj-cornella.cat
Espais esportius a l'aire lliure