ESPAI PÚBLIC

RECOLLIDA DE MOBLES I ESTRIS VELLS
(Servei exclusiu per a particulars, exclou comerços i indústries)
(*) En cas que el carrer estigui tancat per obres, truqueu al telèfon del servei perquè us indiquin el punt de recollida

Autoritzo que les dades facilitades en aquest document passin a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament, per tal de poder ser utilitzades pel seu titular per l’exercici de les seves competències.

PROTECCIO DE DADES:

De Conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades facilitades, a través d’escrit enviat a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

L'enviament d’aquest document comporta la seva acceptació a les condicions indicades i suposa el seu consentiment en el tractament de les seves dades personals.

Cornellà de Llobregat,