Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

181# Donar funció i reurbanització sota el viaducte de Renfe.

La zona sota del viaducte de RENFE a la confluencia de Ctra Esplugues i Av dels Alps és una zona amb potencial que està desaprofitada. Hi ha espai per potenciar l´esport (pistes polivalents de basquet/handbol, zona d´exercicis,...), la lectura (caseta d´intercanvi de llibres i punt wifi), el lleure pels infants (zona de joc infantil), i per la gent gran (zones de banc amb entreteniments tipus jardineria, ...)

Justificació proposta:
Creació de la figura del tutor del ciutadà a l´Ajuntament
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
25/04/2018 09:09:21

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic
Estimació inversió:
170.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada
Observacions:
La seva ubicació seria Cornellà (Tota la ciutat)