Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

252# Acondicionament vorera c/arq. Adell Ferrer

Fer de nou la vorera i acondicionar clavegueram de la vorera del c/ Arquit. Adell Ferrer des del bar ubicat al nº10 fins el restaurant Montecarlo a tocar amb Rubio i Ors

Justificació proposta:
Toda la población
Localització:
Centre
Data:
24/04/2018

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers
Estimació inversió:
125.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada