Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Departament organitzador

Educació, Joventut, Medi Ambient, Cultura, Esports...

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA I (AJORNADA TEMPORALMENT) EDUCACIÓ PRIMÀRIAGUÀRDIA URBANANivell: SEGON, QUART I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 CANVI DE MARXA (AJORNADA TEMPORALMENT) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAGUÀRDIA URBANANivell: BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CIVISME I CONVIVÈNCIA (AJORNADA TEMPORALMENT) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAGUÀRDIA URBANANivell: SEGON I QUART D'ESO
 EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA II (AJORNADA TEMPORALMENT) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAGUÀRDIA URBANANivell: QUART D'ESO
 GAME OVER, NO TE LA JUGUIS! (AJORNADA TEMPORALMENT) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAGUÀRDIA URBANANivell: BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

PERSONES ADULTES

 CANVI DE MARXA (AJORNADA TEMPORALMENT) PERSONES ADULTESGUÀRDIA URBANANivell: PERSONES ADULTES