Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ


Ctra de l'Hospitalet, s/n. (Parc de Can Mercader)
Telf: 93 377 02 12
Fax: 93 377 30 04
E-mail: informacio@aj-cornella.cat
Web: Anar a la web
Info:
Servei d'atenció i orientació educativa: ddonatei@aj-cornella.cat
Departaments municipals