Propostes Educatives \

Relació de projectes escollits per formar part del Pressupost d'Inversió 2018

Els projectes seleccionats per incorporar-se a l’expedient d’avantprojecte dels pressupostos de l’Ajuntament per l’exercici 2018 han estat els que han obtingut un recolzament mínim de representativitat que s’ha establert en el 5% dels vots emesos , i tenint en compte la dotació econòmica màxima per a cada àmbit.
Descarregar relació de projectes escollits

Els projectes escollits són:

88

26# Carril bici (Cornellà (tot el municipi))

Cornellà
150.000€

79

92# Cornellà és prepara pel canvi climàtic (Cornellà (tot el municipi))

Cornellà
100.000€

21

158# Millora de l´àrea d´aparcament pròxima a l´IES Francesc Macià (Centre)

Centre
120.000€

28

83# Instalación de toldos en el parque infantil de la plaza Pallars (El Pedró)

Pedró
40.000€

62

115# Patios escolares del CEIP Mediterrània y CEIP Gaudí con sombra. (La Gavarra)

Gavarra
80.000€

21

72# Nou parc Lindavista (La Gavarra)

Gavarra
30.000€

107

121# El pati de l´escola, un espai pel barri. (Sant Ildefons)

Sant Ildefons
100.000€

28

37# Nou espai de reunions i formacions al camp municipal de futbol a Sant Ildefons (Sant Ildefons)

Sant Ildefons
50.000€