Consulta

Consulta les propostes ciutadanes dels Pressupostos Participatius 2018

Propostes de projectes

Llistat de propostes que provenen de la ciutadania a través del procés de participació dels Pressupostos Participatius de Cornellà 2018.

71 propostes presentades.

71 propostes que compleixen els requisits de cerca. Tornar a consultar les propostes.

1# Substitució arbrat C/Lleó Fontova i C/Montserrat Roig

En el número 2 bis del carrer Lleó Fontova y el C/Montserrat Roig hi han plantats Pins que en la convivència dels veïns i propietaris que resideixen davants els pins. Preguem es substitueixin els pins per "plantes" i els pins els trasplantin al parc de l´INFANTA Els pins provoquen els següents problemes: 1. SALUT • Els nius dels ocells que s’instal·len els pins provoquen fortes olors d’excrements, paparres, puces , mosquits) que poden provocar malalties. Destacar la defecació con

Justificació proposta:
Benestar del veïnat poder gaudir dels balcons, Salut: No alergies, NO PERILL FUGUES O INCENDIS per intrusió d´arrels, estalvi en reparació de voreres, Menys accidents, disminució en el cost de manteniment.
Localització:
Fontsanta-Fatjó
Data:
30/04/2017 23:52:27
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
60.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

9# Esports de platja a Cornellà

Crear un espai o acondicionar un en desús amb pistes de volei platja amb sorra artificial per apropar l’activitat física (volei, tennis…) i la platja a tots els ciutadans de Cornellà.

Justificació proposta:
- Ofereix als ciutadans de Cornellà un nou esport atractiu i molt complet de platja que aporta diversió i grans beneficis per a la salut. També apropa la pràctica esportiva a aquells nois, noies i jovent que volen fer un esport sense necessitat de competir oficialment , és a dir, jugar per a gaudir. A més, facilita la continuïtat en l’activitat esportiva d’ aquells joves que un dia van abandonar la competició per motius personals o esportius. - Les escoles, clubs i entitats del barri o municip
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
30/04/2017 19:07:21
Àmbit:
Esports
Subàmbit:
Esports
Estimació inversió:
25.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

10# Pista de futbol i basquet de Plaça Europa

Reformar les zones colindants de la pista de futbol i de basquet de la plaça Europa, possant formigó de la mateixa manera que es va fer a la plaça de Sant Ildefons. Amb l´objectiu d´eliminar les cabitats existents on es generen residus de tot tipus i d´eliminar perills per els més petits.

Justificació proposta:
En l´actualitat suposa un perill pels nens que accedeixen a la zona per mitjà d´escalada i jugen en una zona que no está habilitada per a tal fí. En general la ciutat de Cornellà pot contribuir més al civisme a mesura que veu la seva ciutat en bones condicions. Donar una imatge millor de la ciutat en quant a neteja, ja que aquests forats suposen un cumul d´ampolles que degraden el barri.
Localització:
Sant Ildefons
Data:
30/04/2017 18:23:52
Àmbit:
Esports
Subàmbit:
Esports
Estimació inversió:
20.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

22# Mobiliario urbano y arbolado en el parque entre estación e Instituto Francesc Macià

El parque situado antes de llegar a la estación y al lado del instituto Francesc Macià esta completamente desangelado (a pesar de que actualmente se esta construyo un Skate Park). La idea seria introducir nuevo mobiliario urbano (tal como columpios) así como nuevo arbolado y nuevas especies vegetales. Así dejaría de tener el aspecto de "parque provisional" que tiene a día de hoy.

Justificació proposta:
Esta zona esta prácticamente sin uso pero tiene mucho potencial.
Localització:
La Gavarra
Data:
29/04/2017 20:12:20
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic
Estimació inversió:
100.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

24# Habilitem la Plaça Josep Tarradellas!

El projecte es centra en la millora i adequació dels espais i equipaments de la plaça Josep Tarradellas del barri del Pedró, fent incís en els espais de joc, infraestructures i equipaments del parc (ombres i punts d´aigua).

Justificació proposta:
Penso que es una millora que pot aportar molta més qualitat en el temps de lleure dels infants del barri així com de les seves famílies. Facilitar punts d´aigua així com punts d´ombra de cara a l´estiu, aportarà molta més viabilitat a la "vida" de la plaça.
Localització:
El Pedró
Data:
29/04/2017 18:45:50
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
75.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

26# Carril bici

Fer una xarxa de carrils bici que connecti, com a mínim, els equipaments de la ciutat, el transport públic i els centres educatius.. Hauria de ser una xarxa segura pels ciclistes i amb continuïtat, no feta a pedaços.

Justificació proposta:
Facilitaria un tipus de transport sostenible i hàbits de vida saludables.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
29/04/2017 18:17:01
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Mobilitat
Estimació inversió:
150.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

27# Millorar la il·luminació del carrer del Futbol, al costat del PELL

Els fanals que hi ha ara al carrer del Futbol són molt alts i queden tapats pels arbres, de manera que la il·luminació a la zona és deficient. Convindria millorar la il·luminació a peu de carrer (un exemple pot ser la part més nova del carrer Joan Maragall). Amb més il·luminació també milloraria la sensació de seguretat, ja que és una zona d´aparcament habitual pels usuaris i usuàries dels equipaments esportius i a la nit és força solitària.

Justificació proposta:
Milloraria la sensació de seguretat.
Localització:
Riera
Data:
29/04/2017 18:17:01
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Enllumenat públic
Estimació inversió:
25.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

30# Seguretat al sortir de l´escola bressol Lindavista

Poner un valla delante del l´escola bressol Linda Vista que haga q no puedan cruzar la calle los pequeños

Justificació proposta:
Evitar el peligro que tienen los pequeños que ya caminan cuando salen de l´escola bressol Linda vista
Localització:
La Gavarra
Data:
29/04/2017 15:40:03
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
2.500 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

33# Degradacion zonas ajardinadas C/Caoba y adyacentes

Desde hace tiempo se esta observando que las zonas ajardinadas de caoba y alrededores,se han convertido en un pipican y se ha quemado la hierba con los orines y excrementos de los animales, con el agravante que hay un pipican a menos de 100 metros.

Justificació proposta:
limpiando la cara a esta zona, tradacionalmente degradada y sucia
Localització:
Sant Ildefons
Data:
29/04/2017 13:17:46
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
15.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

37# Nou espai de reunions i formacions al camp municipal de futbol Sant Ildefons

Actualment el Camp Municipal de Futbol dóna servei a més de 400 jugadors/es mitjançant la gestió de l´entitat U.E. Sant Ildefons. Aquesta entitat ha crescut en els darrers anys i no pot acabar de desenvolupar tot el seu potencial per no disposar d´un espai on poder fer reunions, recepcions, formacions, entrevistes amb pares i mares, i altres activitats i projectes socials. Com a entrenador d´aquesta entitat i professional del món de l´educació entenc que disposar d´un espai construït i equipat

Justificació proposta:
Disposar d´un nou espai per a poder desenvolupar activitats formatives del món de l´esport i del futbol concretament al barri de Sant Ildefons un barri marcat per una important manca d´equipaments socio-culturals però que està revertint aquesta situació gràcies a la nova biblioteca i a nous espais que es poden desenvolupar. Aquest espai no només podrà donar servei al món de l´esport sinó que pot ser un centre per a formacions i reunions d´entitats socials de diferents àmbits especialment educ
Localització:
Sant Ildefons
Data:
29/04/2017 12:40:59
Àmbit:
Esports
Subàmbit:
Millores en equipaments públics
Estimació inversió:
50.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

40# Millora plaça Galícia (davant centre educatiu El Pilar)

La quantitat de mobiliari de joc infantil és insuficient pel número de famílies amb infants que el fan servir. S´hauria de repondre els que es retiren i, a més a més, tenir present la franja d´edat fins els 9-10 anys (petit rocòdrom, jocs d´equilibri, "Twister" al terra, etc.) , ja que l´actual només s´adapta a edats entre els 0 i 3 anys aproximadament. Es imprescindible posar talls o similars sobre la zona de jocs infantils que facin ombra per les hores de més calor. Actualment només hi ha so

Justificació proposta:
Facilitant que les famílies de la zona i del centre educatiu adjacent no s´hagin de desplaçar a altres parcs de la ciutat on s´ubiquen zones infantils de més qualitat i que responen a franges d´edat més diverses.
Localització:
Sant Ildefons
Data:
29/04/2017 10:31:27
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Jocs infantils
Estimació inversió:
100.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

42# Pictarts al carrer

Projecte de penjar plaques als carrers de la ciutat amb formes de Pictogrames Arasaac i altres dibuixos artístics que reprodueixin els Pictogrames que es fan servir per a les persones amb TEA (Trastorn de l´Espectre Autisme) que facilita la identificació d´establiments comercials i equipaments públics i sensibilitza sobre el fet de l´Autisme com a Ciutat Educadora i en facilita la identificació visual de les nenes i nenes amb TEA (pensadors visuals) i sense i persones adultes, que trobem plename

Justificació proposta:
Demostrant des del carrer que s´aposta per la sensibilització en la diversitat i diferències d´aprenentatge d´una manera pràctica, creativa i visual. Educant a la ciutadania en valors com a Ciutat Educadora.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
28/04/2017 18:17:50
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Educació
Estimació inversió:
20.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

43# Tots llegim

Promoure l´ús de pictogrames, imatges visuals i llibres amb llenguatge fàcil i lletres grans a les biblioteques de la ciutat per als infants amb diferents aprenentatges siguin amb diagnòstics (com per exemple, dislexia, TDH o TEA Trastorn de l´Espectre de l´Autisme, etc) o simplement que presenten més dificultats per a la lectura i comprensió, que acostin a la biblioteca als que més necessiten aprre a llegir i millorar la seva comprensió ja que és una porta d´accés universal a coneixements. H

Justificació proposta:
Tenim biblioteques a les escoles i unes biblioteques a la ciutat molt ben equipades que funcionen molt bé. Hi ha molts usuaris de totes les edats. Però crec que s´ha d´ampliar l´oferta als que no hi van tant a la biblioteca, concretament als infants amb més dificultats per a la lectura, per a que ho puguin treballar acompanyats de la familia o puguin accedir-hi les famílies per trobar lectures i materials més adequats, així com persones adultes que están aprenent o tenen dificultats. La bibl
Localització:
Sant Ildefons
Data:
28/04/2017 18:17:50
Àmbit:
Educació
Subàmbit:
Educació
Estimació inversió:
20.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

53# Parque deportivo

Hacer parque con maquinaria para todas las edades para hacer deporte y ejercitar cualquier parte del cuerpo con colocación de árboles de gran envergadura para que den sombra con sus asientos correspondiente ( En esquina Ctra.D´Esplugues con Carrer de Sevilla ) que actualmente está abandonado y podría incorporarse a la plazoleta que ya existe

Justificació proposta:
A toda la gente de todas las edades en especial también gente mayor que además de andar ejercitan otras partes del cuerpo con la maquinaria adecuada
Localització:
Centre
Data:
28/04/2017 12:06:44
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Esports
Estimació inversió:
30.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

58# Un espai pels més petits a la Plaça de Josep Tarradellas

Es proposa reestructurar o reforma el parc de la Plaça de Josep Tarradellas, ja que hi ha molt espai disponible, però no gaire ben aprofitat. Actualment la plaça té dues zones amb un parc infantil pensat pels més grans i un pels més petits (això està molt bé), a més d´unes taules de PIM-POM i una zona d´esplanada. El que es proposa és millorar la zona dels més petits, aprofitant tot el que hi ha actualment, ja que té algunes carències: 1- No hi ha ombra per l´estiu. A altres parcs hi ha com une

Justificació proposta:
Crec que la proposta pot beneficiar a Cornella fent que els seus espais siguin més accessibles per a totes les persones i families, incloent-hi els més petits.
Localització:
El Pedró
Data:
28/04/2017 11:23:45
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Jocs infantils
Estimació inversió:
50.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

64# Canal de información a la ciudadanía (paneles digitales, etc)

Incorporación de paneles o puntos de información digitales en lugares estratégicos y de gran afluencia de la ciudad que muestren información de Cornellà (programación cultural, actividades (deportivas, medioambientales, educativas, infantiles, etc...) espectáculos, noticias, información del tiempo, fecha y hora, campañas, proyectos iniciados, resumen digitalizado y adecuado al formato de panel digital del Cornellà Informa... Un canal de comunicación del las actuaciones del Ayuntamiento dirig

Justificació proposta:
Una Cornellà más informada de las actuaciones municipales y eventos en los que puede participar. Más afluencia, más cultura, más participación, más compromiso.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
28/04/2017 10:20:43
Àmbit:
Comunicació
Subàmbit:
Comunicació
Estimació inversió:
90.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

67# Mes pipicans i cartells d'advertències de sancions

me agradaria mes pipicans,ja que hi ha pocs i resulta que el pipican es el parc de la infanta sencer,ara cuan vingui la calor no pots pasejar per la olo que fa a pitxuns i excrements,i mes sancions als incivis

Justificació proposta:
mes net,ara arriban al estiu te diuen baixa escombrerias a partir de les 7 hi al carrer olor insopor de pitxadas de gos.
Localització:
Fontsanta-Fatjó
Data:
28/04/2017 09:31:06
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Pipicans
Estimació inversió:
25.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

72# Nou parc Lindavista

Adequació de l´espai situat entre Bonavista - Salvador Alle (enfront de l´Escola Bressol Lindavista i de l´Escala Betània)

Justificació proposta:
Pot beneficiar als nens i nenes de la nostra ciutat, hi hauria un parc al barri Lindavista. al costat de 4 centres educatius. M´agradaria molt tenir un espai acondicionat per a què els nens i nenes puguin jugar (eliminant uns testos ´una mica grans´, aplanar el terra, posar algun element per a jugar i potser d´aquesta manera PRIORITZAREM els nens/nenes respecte ELS GOSSOS (a la zona trobem cada dia excrements de gossos).
Localització:
La Gavarra
Data:
27/04/2017 21:13:04
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
30.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

73# Radares

Poner cámaras y radares en la carretera Cornella- Hospitalet el semáforo a la altura del parque de Can Mercader ,parece un rally y se saltan los semáforos tanto para ir a Cornella como el girar a la izquierda

Justificació proposta:
Se produce mucho ruido sobre todo cuando hay partido
Localització:
Almeda
Data:
27/04/2017 19:20:30
Àmbit:
Guàrdia Urbana
Subàmbit:
Seguretat vial
Estimació inversió:
65.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

76# Mossèn Jacint Verdaguer

poner mas papeleras en esta calle , y hay algunas calles que tambien estan faltas de ellas.

Justificació proposta:
mantener la ciudad mas limpia
Localització:
Centre
Data:
27/04/2017 18:58:24
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
1.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

83# Instalación de toldos en el parque infantil de la plaza Pallars

En el barrio de El Pedró hay cuatro parques infantiles (si contamos con el del paseo GRupo Llobregat, y sin contar con el de la Plaza del Sol), y sólo hay uno que tenga toldo, lo que hace que en épocas de calor y sobre todo en vacaciones de verano (cuando más tiempo tienen los niños para utilizar estos parques), las posibilidades de estar en estos espacios sea reducidísimas.

Justificació proposta:
Poner toldos en los parques es una inversión eficiente, que durará mucho tiempo y de fácil mantenimiento, que garantiza que se les saque más partido y significa más salud (evitarían posibles golpes de calor, por ejemplo). Todo lo que beneficia a nuestros niños beneficia, de rebote, al barrio y a la sociedad. Además, muchas veces los niños van al parque acomoañados de sus abuelos, que también agradecerán las sombras.
Localització:
El Pedró
Data:
27/04/2017 15:52:09
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
40.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

84# Instalación de toldos en el parque infantil de la Josep Tarradellas

En el barrio de El Pedró hay cuatro parques infantiles (si contamos con el del paseo GRupo Llobregat, y sin contar con el de la Plaza del Sol), y sólo hay uno que tenga toldo, lo que hace que en épocas de calor y sobre todo en vacaciones de verano (cuando más tiempo tienen los niños para utilizar estos parques), las posibilidades de estar en estos espacios sea reducidísimas.

Justificació proposta:
Poner toldos en los parques es una inversión eficiente, que durará mucho tiempo y de fácil mantenimiento, que garantiza que se les saque más partido y significa más salud (evitarían posibles golpes de calor, por ejemplo). Todo lo que beneficia a nuestros niños beneficia, de rebote, al barrio y a la sociedad. Además, muchas veces los niños van al parque acomoañados de sus abuelos, que también agradecerán las sombras.
Localització:
El Pedró
Data:
27/04/2017 15:52:09
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
80.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

90# Font a Pl Joan Miró

Instal.lació d´una font al parc de la Pl Joan Miró o al voltant, entre el centre comercial i el c. Baltasar Oriol

Justificació proposta:
Qualsevol veí o veïna que passi o gaudeixi del parc podrà Gaudí-me del seu ús
Localització:
Almeda
Data:
26/04/2017 23:45:38
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Fonts públiques
Estimació inversió:
10.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

92# Cornellà és prepara pel canvi climàtic

El canvi climàtic és una realitat i això comportarà escassetat d´aigua i energia. Proposo l´aprofitament de l´aigua de pluja per poder reutilitzar-la i l´energia solar, així com l´aprofitament del màxim nombre d´espais pel plantament de més arbres per millorar la qualitat de l´aire.

Justificació proposta:
- Millora de la qualitat de l´aire. - Aprofitament dels recursos naturals.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
26/04/2017 22:27:55
Àmbit:
Altres
Subàmbit:
Medi ambient
Estimació inversió:
100.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

99# Semáforos con tiempo

Me gustaría que pusieran semáforos en los que apareciera el tiempo que queda para que cambien de color

Justificació proposta:
Creo que puede beneficiar a toda la población, sobre todo a la gente mayor les puede ser muy útil ya que a veces como no sabes el tiempo que queda para que cambien se cruza cuando están a punto de cambiar y esto puede evitar accidentes
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
26/04/2017 12:49:37
Àmbit:
Guàrdia Urbana
Subàmbit:
Seguretat vial
Estimació inversió:
40.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

102# Remodelació del parc de darrera del citilab

El parc actualment esta dividit en 3 zones , 2 de petits i una de grans. Jo proposo treure els matolls de separació, fer una gran area on puguem tenir mes controlats els nens, ja que hi ha una gran aglomeració a la sortida del col·legi i de l´escola bressol. I canviar el tipus de columpis ja que uns son per nens molt petits i els altres unes estructures molt altes on mes d´un nen ha patit una caiguda.

Justificació proposta:
Millorant als pares la visiblitat a l´hora de controlar els nens , ja que amb la separació de les zones de columpis i els arbustos avui en dia es complicat i sobre tot si tens mes d´un nen. I de cara als nens canviant l´estructura del columpi gran ja que es un perill i algun dia tindrem un gran accidet
Localització:
Fontsanta-Fatjó
Data:
26/04/2017 10:52:46
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
50.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

109# Cuenta atrás semáforo peatone paso cebra Carretera Esplugues - Eroski

Indicador semáforo de peatones cuenta atrás en el paso de cebra de la carretera de Esplugues frente al centro comercial Llobregat Centre.

Justificació proposta:
Es un paso de cebra con mucho uso ya que es acceso principal al centro comercial y las esperas para los peatones so largas. Con este indicador de cuenta atrás se indica cuánto falta para que se ponga en verde para el peatón y se reduce la probabilidad de que los peatones lo crucen en rojo.
Localització:
Centre
Data:
24/04/2017 22:26:51
Àmbit:
Guàrdia Urbana
Subàmbit:
Seguretat vial
Estimació inversió:
2.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

110# Pasos de cebra elevados en Avda. Baix Llobregat

Pasos de cebra elevados en la Avda. Baix Llobregat, en especial el que queda delante del campo de rugby, con mala visibilidad.

Justificació proposta:
Protege al peatón ya que en la Avda. Baix Llobregat hay mucho tráfico y los vehículos suelen ir rápido. El paso de cebra que queda delante del campo de rugby tiene mala visibilidad debido a que está ubicado en una ligera curva, y es algo peligroso. Elevando el paso de peatones se obliga a los vehículos a moderar velocidad.
Localització:
Riera
Data:
24/04/2017 22:26:51
Àmbit:
Guàrdia Urbana
Subàmbit:
Seguretat vial
Estimació inversió:
15.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

113# Instalación nidos murciélagos para controlar mosquitos

Instalación de nidos de murciélagos para controlar la población de mosquitos en los meses de calor, e intentar preservar, al mismo tiempo, la biodiversidad de la fauna urbana.

Justificació proposta:
Preservación de la biodiversidad, en relación a los murciélagos y sus diferentes especies, y control de la población de mosquitos en verano, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
24/04/2017 20:35:08
Àmbit:
Altres
Subàmbit:
Medi ambient
Estimació inversió:
15.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

115# Patios escolares del CEIP Mediterrània y CEIP Gaudí con sombra.

Colocación de toldos para proporcionar sombras en los patios de los centros escolares del CEIP MEDITERRÀNIA y CEIP GAUDÍ. No disponen de zonas de sombra y comparten, durante un periodo largo de tiempo, el patio de ambos centros cuando estan los niños en el comedor.

Justificació proposta:
Es una manera de proteger a nuestros hijos del sol. Es bien sabido que cada año es más perjudicial el sol y provoca enfermedades de la piel en mayores y niños. Todos los dermatólogos aconsejan protegerse del sol con campañas informativas año tras año.
Localització:
La Gavarra
Data:
24/04/2017 19:23:12
Àmbit:
Educació
Subàmbit:
Millores en equipaments públics
Estimació inversió:
80.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

121# El pati de l´escola, un espai pel barri.

Dota d´ombra el pati i les terrasses pel seu aprofitament a qualsevol hora del dia. També transformar el pati en un entorn amb vegetació, elements naturals i possibilitadors (rocòdrom, piràmide de pneumàtics, desnivells, troncs, camins...) Per poder així millorar la connexió de l´escola amb el barri com hem acordat desde l´AMPA de l´escola Mn. Jacint Verdaguer amb la direcció del centre, amb l´objectiu de fer participar i gaudir del espai a families del barri, en un entorn pensat i adequat espec

Justificació proposta:
Oferir a famílies del barri de Sant Ildefons un espai on fer activitats familiars o infantils fora del horari lectiu en un entorn naturalitzat i adaptat.
Localització:
Sant Ildefons
Data:
21/04/2017 15:59:11
Àmbit:
Educació
Subàmbit:
Millores en equipaments públics
Estimació inversió:
100.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

124# Mercat Centre

la zona del mercado tiene poca iluminacion a ver si se puede solucionar

Justificació proposta:
tener mas iluminacion en la zona
Localització:
Centre
Data:
20/04/2017 18:18:59
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Pendent valoració
Estimació inversió:
6.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

130# Pavimentació vorera C/Sevilla (aparcament Siemens)

La vorera no està pavimentada, és de terra, quan plou s´enfanga, es fan bassalts i ràpidament creixen males herbes que, tot plegat, dificulten el pas dels vianants. És l´única vorera que hi ha a aquest tram del carrer.

Justificació proposta:
Els vianants podran caminar amb més seguretat per la vorera. Sovint els vianants caminen pel carril dels vehicles perquè no poden caminar per la vorera degut al fang, bassalts, herbes que tapen la vorera o excrements.de gossos. A més, si es pavimenta la vorera, no serà necessari tallar les males herbes que creixen a la vorera de terra actualment.
Localització:
El Pedró
Data:
17/04/2017 23:06:58
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers
Estimació inversió:
15.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

139# Pas de vianants sota el viaducte de renfe a Carretera d´Esplugues (zona Avinguda Salvador Alle)

Tot i que existeixen passos a l´alçada del carrer Sevilla-Catalunya i un altre a nivell de Josep Cuixart, hi ha molta gent que atravessa malament (amb perill) per sota del viaducte i ja és un "pas natural" tot i que perillós

Justificació proposta:
Reduir el risc d´un accident i facilitant la mobilitat dels vianants.
Localització:
Centre
Data:
13/04/2017 20:39:03
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic
Estimació inversió:
30.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

142# Acondicionament de l´entorn del primer llac de Can Mercader

El primer llac de Can Mercader a on hi ha peixos és de difícil accés. Per arribar s´han de salvar un mun de pedres, i no hi ha una barana. He vist caure una nena a l´aigua.

Justificació proposta:
les criatures i les persones grans, sovint avis que les acompanyen, podràn gaudir amb tranquil·litat de l´entorn tant maco d´aquest llac.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
12/04/2017 19:52:28
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Pendent valoració
Estimació inversió:
30.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

149# Renovación acera de la calle Lluís Domenech i Muntaner en los números pares

Renovar la acera de la calle Lluís Domenech I Montaner. Hace años se arreglaron prácticamente todas las aceras menos la del número 24.

Justificació proposta:
Tropiezos y que se suban las ruedas de los coches encima de la acera.
Localització:
El Pedró
Data:
11/04/2017 07:05:37
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers
Estimació inversió:
15.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

151# Remodelación Pistas Deportivas Plaza Europa y control de su uso.

Mejorar quien utiliza las pistas y modificación de la media pista de baloncesto para que sea de minibasquet para la utilización de los mas pequeños ya que no llegan a las canastas de altura normal para adultos y se supone que es para que los niños puedan hacer uso de esas instalaciones. Ademas necesitaría que se volviesen a pintar las lineas del campo.

Localització:
Sant Ildefons
Data:
10/04/2017 18:11:21
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Esports
Estimació inversió:
20.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

152# Porxos escoles bressol, especialment Arc de sant Martí

Es necessiten porxos pel pati gran ja q fa molta calor i els hi toca el sol de ple als nostres petits. Arriba el bon temps i fan activitats fora de l´aula i activitats d´aigua. Al no haver-hi porxos es realment angoixant veurel´s suar i estar a plena Solana.

Justificació proposta:
Tots els nens de les escoles bressol de Cornellà necessiten no estar expossats al sol directament. Els porxos fan molta falta i no es una gran despensa. L´escola ARC de Sant Martí d´Almeda té un patín fantàstic pels nostres petits però lo falten els porxos!!!
Localització:
Almeda
Data:
10/04/2017 17:27:25
Àmbit:
Educació
Subàmbit:
Millores en equipaments públics
Estimació inversió:
30.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

153# Papereres pel carrer costat pistes tenis. Cantonada Avd Baix Llobregat

El carrer q dona a les pistes de Tenis de Cornellà Riera. Cantonada Avd. Baix Llobregat.es un carrer molt ample on no hi ha papereres. Sería bo per a tots que hi haguessin papereres.

Justificació proposta:
Potser els propietaria de gossos q els portes a passejar agafarien els seus excrements i els llençarien a les papereres i el carrer estaría molt més net.
Localització:
Riera
Data:
10/04/2017 17:27:25
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic
Estimació inversió:
500 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

158# Millora de l´àrea d´aparcament pròxima a l´IES Francesc Macià

La meva proposta va dirigida a urbanitzar la zona triangular que hi ha a la carretera d´Esplugues (darrere del patí del IES Francesc Macià) i que en aquests moments s’utilitza com a zona d’aparcament. Es tracta d’un espai que habitualment està ple d’escombraries, el terreny és molt irregular i ple de pedres, i quan plou, tota el fang es desplaça al mig del carrer. En fi, crec que s’hauria d’urbanitzar aquest espai i a mi m’agradaria que es construís una plaça.

Justificació proposta:
Pot beneficiar als veïns de la zona que disposarien d’un espai per sortir a relacionar-se prenent la fresca les tardes d’estiu o el sol durant els mesos d’hivern. A més, milloraria l’aspecte d’aquesta zona tan cèntrica de la carretera d’Esplugues. I milloraríem la seguretat dels ciutadans perquè si per casualitat, algú cau en aquests moments en aquest terreny pot fer-se mal de totes les deixalles que hi ha.
Localització:
Centre
Data:
07/04/2017 09:01:26
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
120.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

159# Talud y valla que delimita el parque (Parque RENFE)

En el parque de la estación de RENFE (Plaça d´Enric Prat de la Riba) colocar tales para la sombra ya que es un parque con bastante afluencia de niños y no hay ningún lugar de sombra, también colocar en ambos parques infantiles una valla para mayor seguridad de los niños ya que es una calle donde pasan algunos coches a una velocidad considerable y ellos cruzan de un lado a otro.

Justificació proposta:
Los niños pueden disfrutar del parque con más placer y tranquilidad en la época que empieza a hacer calor con espacios de sombra y vallas.
Localització:
Centre
Data:
06/04/2017 18:36:56
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
50.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

163# Mejoras parque Can Mercader su entorno-lavabos arreglar-mejoras y iluminacion

mejoras parque can mercader su entorno-lavabos arreglar-mejoras y iluminacion

Justificació proposta:
Que queda para bien para el resto de los ciudadanos de cornella.Ya es el corazon verde de la ciudad
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
04/04/2017 17:48:12
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
320.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

164# Mejoras si puede ser en los otros parques de Cornellà

Que halla mejoras si puede ser en los otros parques de cornella,gracias

Justificació proposta:
Quedaria muy bien para todo,si se puede hacer,gracias
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
04/04/2017 17:48:12
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
90.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

167# Ampliació de vorera a l’Escola Publica Sant Miquel

Continuar l’ampliació de vorera realitzada en l’entrada principal del col·legi San Miguel al carrer Lluís Domènech i Montaner fins a la cantonada amb el carrer Marià Thomàs i Barba per facilitar l’accés al portal número 7 que és per on entren i surten els alumnes d’infantil i primària.

Justificació proposta:
Igual que passava en l’entrada principal, s’evitaria l’aglomeració de familiars i alumnes que es produeix a les hores d’entrada i sortida del centre. També que els alumnes no creuin el carrer entre els cotxes per anar a la trobada dels seus familiars que esperen en l’altra vorera.
Localització:
El Pedró
Data:
03/04/2017 08:39:20
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers
Estimació inversió:
20.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

169# Parc darrera del carrer Arç

Canviar el parc que hi ha, per un parc en condicions per a infants, ara la gent fica als gossos i l´utilitzen de pipican. Treure la sorra que hi ha, possar goma espuma, aixi els nens podran jugar i no es faran mal. Posar diferents gronxadors i diferents activitats. Doncs es un benefici per els veins ja que ara que ve l´estiu no tindrem que aguantar l´olor del pipi. I per l´altre part els infants tindran un parc en condicions on poder jugar.

Justificació proposta:
Doncs es un benefici per els veins ja que ara que ve l´estiu no tindrem que aguantar l´olor del pipi. I per l´altre part els infants tindran un parc en condicions on poder jugar.
Localització:
Sant Ildefons
Data:
02/04/2017 15:43:15
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
50.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

170# Millorar el pipican de la Telefonica

Es podría ampliar el pipican i canviar sovint la sorra. Es podría millorar aquest pipican, ja que, quan plou s´inunda. Podrían canviar la sorra per graveta o buscar una altre nativa. Sería una millorar per tots, tant per els veins com per les nostres mascotes.

Justificació proposta:
Sería una millorar per tots, tant per els veins com per les nostres mascotes.
Localització:
Sant Ildefons
Data:
02/04/2017 15:43:15
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Pipicans
Estimació inversió:
10.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

171# Tendalls plaça del Sol

Col·locació tendalls per aconseguir espais d'ombra al parc

Justificació proposta:
Nens i nenes del barri i les seves famílies
Localització:
El Pedró
Data:
05/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
40.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

173# Toldos Parque de la Ribera

Colocación de toldos para proteger del sol y la lluvia las zonas donde se hacen actividades

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
Riera
Data:
05/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
60.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

177# Enllumenat parc infantil de Can Mercader

Instal·lació nou enllumenat a la zona de jocs infantils del parc de Can Mercader. A l'hivern es fa fosc aviat i la zona queda a les fosques

Justificació proposta:
Població infantil
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
07/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
30.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

181# Alumbrado Can Mercader

Mejorar alumbrado Parc de Can Mercader

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
07/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
300.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

185# Reforma Plaza Sardana

Arreglo de agujeros, creación de espacios de sombra

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
Riera
Data:
18/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
60.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

186# Arranjament voreres

Sol·licitud arranjament de les voreres dels carrers que estan en mal estat

Justificació proposta:
Tota la ciudadania de Cornellà
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
18/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers
Estimació inversió:
60.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

189# Ascensor AAVV Almeda

Colocar un ascensor en la AAVV Almeda para las personas mayores y con movilidad reducida

Justificació proposta:
Usuarios instalaciones AAVV Almeda
Localització:
Almeda
Data:
18/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Altres
Subàmbit:
Millores en equipaments públics
Estimació inversió:
75.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

196# Semáforo Casal Gent Gran esq Dolores Almeda

Colocación de un semáforo en la puerta del Casal de Gent Gran cruce con c/ Dolores Almeda

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
Almeda
Data:
18/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Seguretat vial
Estimació inversió:
25.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

199# Acondicionar parque plaza Campfasso

Acondicionar zona infantil, restaurar los bancos, descongestionar el espacio de las terrazas y mejorar zona de plantas y árboles

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
La Gavarra
Data:
20/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
30.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

201# Reposició zones ajardinades c/Empordà

Nova plantació de flors i plantes als jardins del carrer Empordà

Justificació proposta:
Tota la ciudadania de Cornellà
Localització:
La Gavarra
Data:
20/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
15.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

203# Asfaltado calles sin salida (Pisos Montesa)

Asfaltar y mejorar las calles que no lo están

Justificació proposta:
Vecinos de la zona, gent gran
Localització:
Sant Ildefons
Data:
20/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic
Estimació inversió:
60.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

207# Cambio arboleda pza Trinquis

Cambiar el tipo de árboles actuales ya que los existentes provocan resbalones con la caída de las hojas y ensuacian el suelo

Justificació proposta:
Vecinos de la zona
Localització:
El Pedró
Data:
20/04/2014 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
20.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

208# Cambio tipo de árbol

Cambiar árboles viejos o enfermos

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
20/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
50.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

209# Parc Pl Catalunya

Reformar zona columpis, millorar sorral, reforçar seguretat, més bancs i papereres

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
La Gavarra
Data:
20/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
20.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

212# Rotonda y parking c/Virgen de la Paloma

Pavimentar i assenyalar adequadament el parking de cotxes del carrer i fer una rotonda a la cruïlla del mateix carrer

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
Sant Ildefons
Data:
20/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Aparcament
Estimació inversió:
60.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

215# Evitem la brossa i els coloms

Arreglar, tapar o tapiar la zona del c/Camèlies davant dels containers de brossa on la gent tira menjar i brossa pels coloms i gats

Justificació proposta:
Tota la ciudadania de Cornellà
Localització:
Sant Ildefons
Data:
20/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers
Estimació inversió:
15.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

216# Más Papeleras

A la altura 24-26 del Pg. FFCC no hay ni una papelera

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
Riera
Data:
20/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic
Estimació inversió:
500 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

218# Pulsadores en los semáforos

Poner pulsadores para peatones en todos los semáforos que no tengan

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
20/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Seguretat vial
Estimació inversió:
10.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

221# Salut i Energia

Els pedals de les bicicletes als parcs produeixen electricitat que pot acumular-se a una bateria auxiliar que il·lumini la ciutat a la nit ajudant a la xarxa general

Justificació proposta:
Tota la ciudadania de Cornellà
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
20/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Altres
Subàmbit:
Medi ambient
Estimació inversió:
50.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

222# Asfaltar i millorar carrers

Asfaltar i millorar alguns carrers de Cornellà, tant d'Almeda com Riera, per exemple el carrer d'aprop de malalts de festa, ja que hi ha forats deguts a les clavegueres

Justificació proposta:
Tota la ciudadania de Cornellà
Localització:
Almeda
Data:
24/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers
Estimació inversió:
60.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

224# Casal Gent Gran

Crear un espai per aquest sector de la població, al barri del Padró, per fer-ne ús tota la ciutat. Fer un equipament cívic destinat a la gent gran per al seu seu benestar i la seva participació com a membres actius de la societat (amb recursos concrets, activitats, etc...)

Justificació proposta:
Tota la ciudadania de Cornellà
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
26/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Política Social
Subàmbit:
Política social
Estimació inversió:
500.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

225# Poner bancos en el parque del Andy

Colocación bancos en el parque junto al bar Andy (Fontsanta)

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
Fontsanta-Fatjó
Data:
26/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
5.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

226# Semáforo en paso de peatones entrada Cornellà

Poner semáforo en el paso de peatones que hay en la entrada de Cornellà, saliendo de St Boi

Justificació proposta:
Toda la ciudadanía de Cornellà
Localització:
Centre
Data:
26/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Seguretat vial
Estimació inversió:
30.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

234# Enllumenat públic El Pedró

Canvi enllumenat del barri Pedró (zona de Ctra Esplugues a dalt), llums pobres, antigues i taronges, diferents de les de la Ctra Esplugues

Justificació proposta:
Veïns de la zona
Localització:
El Pedró
Data:
30/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic
Estimació inversió:
76.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada

236# Jardín vertical - Zona ocio

Jardines en Pza Abedul, zona ocio 3ª edad en pza Abedul atendiendo a la elevada población 3ª edad dotándolos de zona de ocio-social

Justificació proposta:
3ª edad, infantil
Localització:
Sant Ildefons
Data:
30/04/2017 00:00:00
Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
10.000 €
Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada