Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Departament organitzador

Educació, Joventut, Medi Ambient, Cultura, Esports...

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 A LA CAÇA D'UN MENÚ SALUDABLE! (POSSIBLITAT D’OPCIÓ PRESENCIAL O VIRTUAL) EDUCACIÓ PRIMÀRIASALUTNivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL EDUCACIÓ PRIMÀRIASALUTNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 I AVUI, QUÈ HAS ESMORZAT? (POSSIBLITAT D’OPCIÓ PRESENCIAL O VIRTUAL) EDUCACIÓ PRIMÀRIASALUTNivell: PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA
 PRESSIÓ DE GRUP, APRENDRE A DECIDIR EDUCACIÓ PRIMÀRIASALUTNivell: SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 AVUI CUINO JO! L'ALIMENTACIÓ SALUDABLE ÉS A LES TEVES MANS EDUCACIÓ SECUNDÀRIASALUTNivell: PRIMER, SEGON I TERCER DE SECUNDÀRIA
 EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL EDUCACIÓ SECUNDÀRIASALUTNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT
 MITES ALIMENTARIS, DIETES MIRACLE I TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI (POSSIBLITAT D’OPCIÓ PRESENCIAL O VIRTUAL) EDUCACIÓ SECUNDÀRIASALUTNivell: SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 POSA A PROVA ELS TEUS ESMORZARS I BERENARS (POSSIBLITAT D’OPCIÓ PRESENCIAL O VIRTUAL) EDUCACIÓ SECUNDÀRIASALUTNivell: PRIMER, SEGON I TERCER DE SECUNDÀRIA
 PRESSIÓ DE GRUP, APRENDRE A DECIDIR EDUCACIÓ SECUNDÀRIASALUTNivell: PRIMER D'ESO
 TALLER: "ALCOHOL I BEGUDES ENERGÈTIQUES" EDUCACIÓ SECUNDÀRIASALUTNivell: SEGON D'ESO
 TALLER: "CÀNNABIS, DEL MITE A LA REALITAT" EDUCACIÓ SECUNDÀRIASALUTNivell: TERCER D'ESO
 TALLER: "DROGUES I GÈNERE" EDUCACIÓ SECUNDÀRIASALUTNivell: BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 TALLER: "TABAC I PRESSIÓ DE GRUP" EDUCACIÓ SECUNDÀRIASALUTNivell: PRIMER D'ESO