Propostes Educatives \

Relació de projectes escollits per formar part del Pressupost d'Inversió 2017

Els projectes seleccionats per incorporar-se a l’expedient d’avantprojecte dels pressupostos de l’Ajuntament per l’exercici 2017 han estat els que han obtingut un recolzament mínim de representativitat que s’ha establert en el 5% dels vots emesos , i tenint en compte la dotació econòmica màxima per a cada àmbit.
Descarregar relació de projectes escollits

Els projectes escollits són:

43

47# DESFIBRILADORES EN TODO EL MUNICIPIO

Cornella
22.500€

41

31# " SEGURIDAD CIUDADANA"

Cornella
90.000€

37

8# Millora del carril bici

Cornella
150.000€

31

103# Accessibilitat universal i supressió de barreres arquitectòniques

Cornella
140.000€

19

61# Reurbanització de la Plaça de l´Estació (RENFE)

Centre
108.000€

38

260# Parc per infants a carrer Joan Maragall 25 i millor vigilancia i neteja del carrer.

Pedro
25.000€

27

206# Renovación acera Manuel marine

Gavarra
140.000€

21

151# Ombra a les escoles (Escola Bressol Linda Vista)

Gavarra
10.000€