Propostes Educatives \

Funcionament dels pressupostos participatius

Un dels principals objectius del govern de Cornellà és fer partícip i coresponsable a la ciutadania en la gestió municipal, per això en els últims anys s’han impulsat i desenvolupat diferents acords sota el nom de “Millores de Governança” com la creació de la figura del Síndic de Greuges de Cornellà, l’impuls del Consell de Ciutat o la plataforma Cornellà Opina, entre d’altres propostes. També s’han obert nous canals amb la ciutadania com l’A prop teu i endegat projectes per potenciar la transparència com la plataforma digital Govern Obert de Cornellà.

Amb la finalitat de continuar treballant en aquesta línia, al març de 2015 es va aprovar a la Junta de Govern Local l’estudi de noves propostes de “Mesures de Governança”, entre les que destaca el projecte dels Pressupostos Participatius.

Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà poden opinar sobre a quins projectes volen que es destinin part dels recursos econòmics municipals, concretament l’import equivalent al 25% del pressupost d’inversions de l’exercici anterior, és a dir un total d’1.058.450 euros. La quantitat s'ha dividit en dues parts: 665.400 euros (62,87%) es destinaran a propostes localitzades en els barris, i 393.050 euros (37,13%) destinats a propostes que beneficiïn el conjunt del municipi.

El procés compta de tres fases:

 1. Inici del procés: aprovació, informació i presentació de propostes (abril-30 de juny)
 2. Validació tècnica de les propostes (De l’1 al 31 de juliol)
 3. Final del procés: votació de les propostes i execució (Del 12 al 30 de setembre)

1) Inici del procés: aprovació, informació i presentació de propostes

El procés s’inicia el mes d’abril amb la presentació del projecte a la comissió tècnica, per passar a la corresponent aprovació de la Junta de Govern Local. El projecte es dóna a conèixer al conjunt de la població amb reunions informatives en les diferents associacions de veïns, en els diferents Consells Sectorials de Participació i en el Consell de Ciutat durant el mes de maig.

Posteriorment, el mes de juny, s'obre el termini per presentar propostes via online, cada persona podrà fer arribar dos projectes com a màxim. El període per presentar propostes és d'un mes, de l'1 de juny al 30 de juny de 2016.

2) Validació tècnica de les propostes

La valoració de les propostes es realitzarà per part de la Comissió de Valoració Tècnica i Econòmica, que estarà coordinada per la persona que es designi i formada per:

 • Un/a Tècnic/a del Departament d’Innovació social i urbana
 • Un/a Tècnic/a de l’Àrea d’Educació
 • Un/a Tècnic/a de l’Àrea d’Espai Públic
 • Un/a Tècnic/a de l’Àrea d’Economia
 • Un/a Tècnic/a del Departament de l’Assessoria Jurídica

La comissió s’ampliarà amb tècnics/ques sectorials concrets, en el cas que hi hagi propostes que requereixin d’un assessorament específic. La comissió serà l’encarregada de valorar les propostes presentades tenint en compte els criteris establerts en les bases

Una vegada valorades, els projectes que s’hagin acceptat en base a l’acompliment dels criteris i la viabilitat tècnica i econòmica es divulgaran a través dels mitjans municipals per tal que la població tingui coneixement.

3) Final del procés: votació de la propostes i execució

Un cop seleccionades les propostes viables segons els criteris que marquen aquestes bases, s’obrirà el termini perquè tota la població major de 16 anys i empadronada al municipi com a mínim un any, pugui votar.

La votació online es realitzarà a través de la web pressupostosparticipatius.cornella.cat, previ registre en la pàgina.

El nombre màxim de projectes que es podran recolzar seran tres, incloent projectes de barri i projectes de ciutat

Un cop realitzada la votació es procedirà al recompte de vots dels projectes i s’informarà a la ciutadania dels resultats obtinguts. Finalment, s’iniciaran els tràmits administratius per a l’execució dels projectes guanyadors, que vindran determinats per la dotació econòmica màxim prevista per cada àmbit territorial i que el grau de recolzament sigui suficientment significatiu, tenint com a referència el nombre de persones que participin en el procés.

Calendari del procés

L’Ajuntament de Cornellà informarà mitjançant els seus mitjans de comunicació sobre el desenvolupament del procés participatiu en relació al Pressupost Municipal 2017 • a) Presentació a la Comissió Tècnica
  Durant el mes d’abril
 • b) Aprovació del projecte per la JGL (Decret)
  13 de maig
 • c) Presentació del procés Pressupostos Participatius en les assemblees de barri
  Durant el mes de maig
 • d) Període per presentar propostes
  De l'1 de juny al 30 de juny de 2016
 • e) Procés de validació de propostes
  De l'1 al 31 de juliol
  Les propostes que reuneixin aquests criteris i hagin estat seleccionades passaran a la següent fase per a ser votades per la ciutadania.
 • f) Presentació de les propostes seleccionades a la Comissió Informativa d’Economia i Innovació
  A finals del mes de juliol
 • g) Exposició i votació de propostes
  De l'11 al 30 de setembre
 • h) Les propostes escollides per votació formaran part de l’expedient que es presentarà al ple municipal per a l’aprovació dels Pressupostos Municipals 2017.

Tens dubtes?

Si tens dubtes de com funciona el procés dels pressupostos participatius, consulta les preguntes freqüents

Ajudan's a buscar propostes. Comparteix!